නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox ZINC නිදන කාමර සිලින්ඩරය - AARKAYZINC60MMTNK

AarkayVox ZINC නිදන කාමර සිලින්ඩරය - AARKAYZINC60MMTNK

නිතිපතා මිල Rs 3,139.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,139.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

නානකාමර සිලින්ඩරය

AARKAYZINC60MMTNKSS - 60mm සින්ක් නිදන කාමර සිලින්ඩරය (knob & key) SS - එක් එක්

AARKAYZINC60MMTNKAB - 60mm සින්ක් නිදන කාමර සිලින්ඩරය (knob & key) AB - එක් එක්

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න