නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Westmark Electric Milk Frother - 24762260

Westmark Electric Milk Frother - 24762260

නිතිපතා මිල Rs 14,320.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 14,320.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

• practical one-handed operation
• wireless, mobile use
• for frothing cold or warm milk for cappuccino, latte macchiato or milkshakes
• easy to clean, removable stainless steel whisk
• with well thought-out mounting unit
• slim design, space saving
• requires: 2x AAA batteries (not included)No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Westmark Electric Milk Frother - 24762260
Westmark Electric Milk Frother - 2476226024762260
Westmark Electric Milk Frother - 2476226024762260
Rs 14,320.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 14,320.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700