නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Wall Mounted Cloth Rack, ප්‍රමාණය අඩි 4 සහ 6, චැම්පේන් වර්ණය - HD998

Mcoco Wall Mounted Cloth Rack, ප්‍රමාණය අඩි 4 සහ 6, චැම්පේන් වර්ණය - HD998

නිතිපතා මිල Rs 43,340.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 43,340.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HD 998A - චැම්පේන් 3 බාර් අඩි 6 (මීටර් 2) ඇලුම් බිත්තිය සවි කර ඇත

HD 998A. - M-Co ෂැම්පේන් ෆිනිෂ් 3 බාර් 1.2mtr (අඩි 4) ඇලුමිනියම්

HD 998B - චැම්පේන් 4 බාර් අඩි 6 (මීටර් 2) ඇලුම් බිත්තිය සවි කර ඇත

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න