නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 5

EuroArt හැරීම සහ යතුරු සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, AB, MBL, PB සහ SN Finish- CYD370

EuroArt හැරීම සහ යතුරු සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, AB, MBL, PB සහ SN Finish- CYD370

නිතිපතා මිල Rs 7,960.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,960.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
වර්ණ

CYD370AB - Euroart AB Finish 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩර SNP

CYD370SN - Euroart SN Finish (UK) 70mm (35/35) හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය

CYD370/MBL - Euroart Matt Black Finish 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය

CYD370/PB - Euroart PB Finish 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය

විශේෂාංග

 • ඝන පිත්තල ශරීරය
 • ඝන පිත්තල වලින් සෑදූ ඉහළ පයින්
 • යතුර කුප්‍රොනිකල් වලින් නිපදවා ඇත
 • එක් එක් පැත්තට 4 ප්රති-සරඹ අල්ෙපෙනති
 • චක්‍ර 100,000 දක්වා පරීක්ෂා කර ඇත
 • SS 304 බෝල්ට් සමඟ සපයා ඇත
 • යතුරු ඇති සමාන කට්ටල තිබේ
 • Bespoke master keyed systems EuroArt (UK) Ltd හි ගෘහස්ථව එකලස් කර ඇත.
 • උප කට්ටල නොමැති සෘජු MK කට්ටලයක් සඳහා ආසන්න වශයෙන් 1000 වෙනස් වේ
 • ප්‍රතිස්ථාපන සහ අනාගත දිගු සඳහා තබා ඇති සම්පූර්ණ වාර්තා
 • 2.2mm යතුරු තුනකින් සපයා ඇත
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න