නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

පරිගණක කැපුම් යතුරු සහිත පෑග් හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩර 70mm - TNK70

පරිගණක කැපුම් යතුරු සහිත පෑග් හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩර 70mm - TNK70

නිතිපතා මිල Rs 3,209.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,209.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Style

TNK70ABS - පැග් 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය - යතුරු 5ක් සහිත පෞරාණික පිත්තල

TNK70SS5K - පැග් 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය - යතුරු 5ක් සහිත මල නොබැඳෙන වානේ

TNK70ABSM3K - පැග් 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය - යතුරු 3ක් සහිත පෞරාණික පිත්තල

TNK70CC.SS3 - පැග් 70mm හැරවුම් සහ යතුරු සිලින්ඩරය - යතුරු 3ක් සහිත මල නොබැඳෙන වානේ

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
එස්එස් / 3 යතුරුTNK70CC.SS3
එස්එස් / 3 යතුරුTNK70CC.SS3
Rs 3,209.99/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,209.99/ea Rs 0.00
එස්එස් / යතුරු 5 ක්TNK70SS5K
එස්එස් / යතුරු 5 ක්TNK70SS5K
Rs 3,209.99/ea
Rs 0.00
Rs 3,209.99/ea Rs 0.00
AB / 3 යතුරුTNK70ABSM3K
AB / 3 යතුරුTNK70ABSM3K
Rs 3,209.99/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,209.99/ea Rs 0.00
AB / 5 යතුරුTNK70ABS
AB / 5 යතුරුTNK70ABS
Rs 3,209.99/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,209.99/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700