නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina Triple Rectangular Recycle Bin 45 Liters - 94538245

Tramontina Triple Rectangular Recycle Bin 45 Liters - 94538245

නිතිපතා මිල Rs 29,980.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 29,980.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

The Tramontina Triple Tramp with Pedal<-strong> has an innovative design providing better use in the corners of the house. Perfect for spaces with large public circulation and environments that need cleaning and refinement. Manufactured in stainless steel with a thickness of 05mm that guarantees the durability and quality of the product for much longer, even with constant use, the garbage can will always remain resistant. It has a scotch brite finish with an anti-digital treatment preventing stains. In addition, it comes with a removable internal bucket and stickers for selective collection.

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Triple Rectangular Recycle Bin 45 Liters - 94538245
Tramontina Triple Rectangular Recycle Bin 45 Liters - 9453824594538245
Tramontina Triple Rectangular Recycle Bin 45 Liters - 9453824594538245
Rs 29,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 29,980.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700