නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Tramontina Table Fork Las Vegas - 63936020

Tramontina Table Fork Las Vegas - 63936020

නිතිපතා මිල Rs 880.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 880.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

The fork is a fundamental tool in any kitchen, as it facilitates handling during meals. The Tramontina Las Vegas Table Fork in Stainless Steel cannot be missing in your home. Composed of stainless steel, it is very resistant and durable. It has teeth that fit perfectly with food. The Tramontina Table Fork will help you with your meals and make your table much more beautiful.

Content Information: Fork with polished teeth on the inside, to provide greater comfort in use, with an appropriate shape for the mouth and rounded edges. Entirely made of stainless steel, and highly durable, it maintains its original characteristics, preserving the beauty, hygiene and durability of the material. It has a different and modern design, with a high gloss finish and satin strip. It can be washed daily in the dishwasher.

 

Dimensions 200 × 25 × 18 mm
Brand Tramontina
Dishwasher Safe Yes
Material Stainless Steel
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Table Fork Las Vegas - 63936020
Tramontina Table Fork Las Vegas - 6393602063936020
Tramontina Table Fork Las Vegas - 6393602063936020
Rs 880.00/ea
Rs 0.00
Rs 880.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700