නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina Meat Knife 12 Inches - 12″ Meat Knife

Tramontina Meat Knife 12 Inches - 12″ Meat Knife

නිතිපතා මිල Rs 11,155.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 11,155.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This Tramontina Meat Knife 12 Inches takes hard work to a whole new level with its cutting edge technology and thermal treatment. The blade has been hardened, cooled, and tempered for maximum efficiency, making it ideal for any culinary task. The ergonomic polypropylene handle ensures comfort and safety during use, and antimicrobial protection prevents the growth of bacteria and fungi. Get the job done with Tramontina's trusted quality.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න