නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina Meat Knife 10 Inches Blue Colour - 246200110

Tramontina Meat Knife 10 Inches Blue Colour - 246200110

නිතිපතා මිල Rs 6,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Main Functions and Benefits

1. Blade made of the highest quality stainless steel associated with efficient heat treatment sub-zero, giving a great resistance to wear the wire.
2. Polypropylene handle with antimicrobial protection that inhibit odor and stains caused by bacteria, mould and mildew.
3. Certified by NSF, National Sanitation Foundation an internationally recognized organization in the practices of consultancy, inspection and training, aimed at ensuring the health of food, water, air and environment.
4. Dishwasher proof.
5. Long lasting shine.

Recommendations for Use

Wash and dry the item thoroughly before first use.
Sharp object: handle with care and keep out of the reach of children.
For longer-lasting product, dry well before storing, including after removal from dishwasher.
Please recycle products and packaging in accordance with existing recycling guidelines.

 

 

Dimensions 380 × 50 × 20 mm
Blade length

25 cm

Handle length

13cm

Brand

Tramontina 

Dishwasher Safe

Yes

Material

Carbon Steel, Polypropylene

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Meat Knife 10 Inches Blue Colour - 246200110
Tramontina Meat Knife 10 Inches Blue Colour - 246200110246200110
Tramontina Meat Knife 10 Inches Blue Colour - 246200110246200110
Rs 6,800.00/ea
Rs 0.00
Rs 6,800.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700