නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Tramontina Enameled Iron Wok Ø32cm - 20806032

Tramontina Enameled Iron Wok Ø32cm - 20806032

නිතිපතා මිල Rs 78,400.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 78,400.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This is an enamelled cast iron cookware collection with a host of features as well as sleek, stylish good looks. Part of a collection of six items, this casserole dish – available in 24cm or 28 cm is suitable for all hob types including induction, gas, electric and ceramic glass and is oven-proof. The cast iron construction guarantees fast, easy cooking as it distributes heat evenly and quickly throughout the pot. It features a black enameled coating on the inside and the exterior, adding a special, rustic touch to your kitchen. The brushed stainless steel knob on the lid offers a stylish element as well as a safe, comfortable grip.

 

Weight 5.26 kg
Brand Tramontina
Diameter (ø) 32cm
Material Cast Iron
Dishwasher Safe Yes
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Enameled Iron Wok Ø32cm - 20806032
Tramontina Enameled Iron Wok Ø32cm - 2080603220806032
Tramontina Enameled Iron Wok Ø32cm - 2080603220806032
Rs 78,400.00/ea
Rs 0.00
Rs 78,400.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700