නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Tramontina Enamel Cast Iron Casserole Dish - 20906024

Tramontina Enamel Cast Iron Casserole Dish - 20906024

නිතිපතා මිල Rs 56,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 56,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This is an enamelled cast iron cookware collection with a host of features as well as sleek, stylish good looks. Part of a collection of six items, this casserole dish – available in 24cm or 28 cm is suitable for all hob types including induction, gas, electric and ceramic glass and is oven-proof. The cast iron construction guarantees fast, easy cooking as it distributes heat evenly and quickly throughout the pot. It features a black enameled coating on the inside and the exterior, adding a special, rustic touch to your kitchen. The brushed stainless steel knob on the lid offers a stylish element as well as a safe, comfortable grip.

 

Weight 3.82 kg
Dimensions 240 × 240 × 110 mm
Diameter (ø) 24cm
Size 4 litres
Brand Tramontina
Dishwasher Safe Yes
Material Cast Iron, Stainless Steel
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Enamel Cast Iron Casserole Dish - 20906024
Tramontina Enamel Cast Iron Casserole Dish - 2090602420906024
Tramontina Enamel Cast Iron Casserole Dish - 2090602420906024
Rs 56,000.00/ea
Rs 0.00
Rs 56,000.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700