නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina Barbecue Skewers Set - 26499005

Tramontina Barbecue Skewers Set - 26499005

නිතිපතා මිල Rs 3,060.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,060.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

The BBQ may get rusty due to lack of use. The spits will not. With this in mind, the Churrasco Line features spits with stainless steel. Easy to clean; heat and wear-resistant. And the most important thing: it is always ready to roast.

 

Wash and dry the items thoroughly before first use.
Handle sharp objects with care and keep them out of the reach of children.
For longer-lasting products, dry well before storing.
Please recycle products and packaging according to existing recycling guidelines

 

 

Dimensions 400 mm
Brand Tramontina
Material Stainless Steel
Dishwasher Safe Yes
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina Barbecue Skewers Set - 26499005
Tramontina Barbecue Skewers Set - 2649900526499005
Tramontina Barbecue Skewers Set - 2649900526499005
Rs 3,060.00/ea
Rs 0.00
Rs 3,060.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700