නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Tramontina 12 Piece Tableware Set - 22299009

Tramontina 12 Piece Tableware Set - 22299009

නිතිපතා මිල Rs 8,650.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 8,650.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Tramontina's 12-Piece Tableware Set provides a professional touch to your BBQ. Constructed from long-lasting stainless steel with natural Polywood handles, this set includes steak knives and forks for a perfect cut, ensuring an enjoyable and delicious experience for everyone.

Main Functions and Benefits

Stainless steel blades.
Wooden handles.
Aluminium rivets.

 

Recommendations for Use

Wash and dry items thoroughly before first use.
Handle sharp object with care and keep them out of the reach of children.
For longer-lasting products,dry weel before storing.
Please recycle products and packaging in sccordance with existing recycling guidelines.

 

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Tramontina 12 Piece Tableware Set - 22299009
Tramontina 12 Piece Tableware Set - 2229900922299009
Tramontina 12 Piece Tableware Set - 2229900922299009
Rs 8,650.00/ea
Rs 0.00
Rs 8,650.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700