නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

හසුරුව සහිත යුරෝආර්ට් ටියුබල් තුවා තීරුව - SHTH450

හසුරුව සහිත යුරෝආර්ට් ටියුබල් තුවා තීරුව - SHTH450

නිතිපතා මිල Rs 9,540.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 9,540.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

හසුරුව සහිත තුවා බාර් - SHTH450

SHTH450/SSS - 22x150 හසුරුව සහිත යුරෝර්ට් ටියුබල් තුවා තීරුව 22x450 හසුරුව - යුගල

SHTH450/BL/PVD - Euroart Tubular Towel Bar with Handle22x450, හසුරුව 22x150, තුවා පැත්තේ ලේසර් ලාංඡනය - යුගල

SHTH450SQ/BL/PVD - Euroart Tubular Towel Bar with Handle22x450, හසුරුව 22x150, තුවා පැත්තේ ලේසර් ලාංඡනය - යුගල

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න