නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Hettich TopLine 22 - ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා damping පද්ධති

Hettich TopLine 22 - ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා damping පද්ධති

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

විමසුමට එක් කරන්න

ඉහළ පෙළ 22

ලී සහ ඇලුමිනියම් පැතිකඩ සඳහා STB 12 සහිත දොර 2 (ඉදිරිපස බොහෝ දොර දකුණේ)
දොරටු බර දොරට කිලෝ ග්රෑම් 50; උපරිම දොර මානයන්:
21 mm ඝණකම සඳහා H-2500 mm සහ පළල-1500 mm

  • දොරේ ඝණකම 28 ​​mm දක්වා
  • දොරේ බර කිලෝ ග්රෑම් 50 දක්වා
  • දොර උස 2500 mm දක්වා
  • ලී දොරවල් සඳහා
  • ආවරණ දොර පිහිටීම

  • 13431 - ඝණකම 21 mm සඳහා 2-දොර සකසන්න
  • 45082 - STB 12 කට්ටල 2-දොර
  • 71111 - ධාවන පැතිකඩ 3000mm රිදී අලු. (912824300)
  • 71116 - STB 12 මාර්ගෝපදේශ පැතිකඩ 3000mm Alu.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich TopLine 22 - ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා damping පද්ධති
Hettich TopLine 22 - ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා damping පද්ධති
Hettich TopLine 22 - ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා damping පද්ධති
Rs 0.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 0.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700