නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Opk Sliding Up Track, දොර බර 70Kg, ප්‍රමාණය මීටර් 3, ඇලුමිනියම් ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී නිමාව- OPKXJA073BJ

Opk Sliding Up Track, දොර බර 70Kg, ප්‍රමාණය මීටර් 3, ඇලුමිනියම් ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී නිමාව- OPKXJA073BJ

නිතිපතා මිල Rs 18,960.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 18,960.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

ඉහළ ධාවන පථය, ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී, 3.0m/pc

දොර බර 70KG

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න