නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

යේල් මතුපිට තුවා බෝල්ට්, ප්‍රමාණය අඟල් 6 සහ 12, මල නොබැඳෙන වානේ - YBP0

යේල් මතුපිට තුවා බෝල්ට්, ප්‍රමාණය අඟල් 6 සහ 12, මල නොබැඳෙන වානේ - YBP0

නිතිපතා මිල Rs 3,209.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,209.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

YBP 020.6 SS - යේල් අඟල් 6 SS මතුපිට ස්ථාවර බැරල් බෝල්ට්

YBP 050.12 SS - යේල් අඟල් 12 SS මතුපිට ස්ථාවර බැරල් බෝල්ට්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න