නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

EuroArt Lever handle with Escutcheons , Investment Cast Solid Sttainless Steel - LRS202/BL/PVD

EuroArt Lever handle with Escutcheons , Investment Cast Solid Sttainless Steel - LRS202/BL/PVD

නිතිපතා මිල Rs 34,442.50 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 34,442.50 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

ඝන එස්එස් ලීවර හැන්ඩ්ල්

නිෂ්පාදන කේතය: LRS202

ප්‍රමාණය: 8 මි.මී

අවසන් කරන්න: එස්එස්එස්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න