නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Savoy Double Walled Latte Glass - M317

Savoy Double Walled Latte Glass - M317

නිතිපතා මිල Rs 1,840.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,840.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This Savoy Double Walled Latte Glass enhances the beauty of coffee drinking. Its double-walled design of heat-resistant borosilicate glass ensures temperature insulation and a comfortable hold, providing an optimal drinking experience. A stunning visual experience awaits with its enhanced colour illumination, making these glasses perfect for any coffee lover.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න