නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Savoy Double Walled Cappuccino Glass - M316

Savoy Double Walled Cappuccino Glass - M316

නිතිපතා මිල Rs 1,610.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,610.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Create an indulgent coffee experience with Savoy's Double Walled Cappuccino Glass. Delicately crafted from heat-resistant borosilicate glass, this stylish set ensures hot beverages stay warm while keeping your hands cool. Enjoy the intricate colours of brewed cappuccinos in these beautiful glasses.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Savoy Double Walled Cappuccino Glass - M316
Savoy Double Walled Cappuccino Glass - M316M316
Savoy Double Walled Cappuccino Glass - M316M316
Rs 1,610.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,610.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700