නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Ironmongery round Flush Handle - M001

Mcoco Ironmongery round Flush Handle - M001

නිතිපතා මිල Rs 900.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 900.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

M001.50 SS - Mco SS Finish 50mm රවුම් ෆ්ලෂ් හසුරුව - එක් එක්

M001 65 SS - 65MM රවුම් ෆ්ලෂ් හසුරුව - මල නොබැඳෙන වානේ

M001.70 SS - 70MM රවුම් ෆ්ලෂ් හසුරුව - මල නොබැඳෙන වානේ

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න