නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL

EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL

නිතිපතා මිල Rs 8,560.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 8,560.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
වර්ණ

DIN රෝලර් බෝල්ට් යුරෝ ඩෙඩ්ලොක්

අයිතම කේත - DLA0055RL/316/SSS

- DLA0055RL/SSS

- DLA0055RLAB 

විශේෂාංග

  • 55/60mm පසුපෙළ
  • SS 304 forend සහ පහර තහඩුව
  • SS 304 රෝලර් බෝල්ට්, SS 304 ඩෙඩ්බෝල්ට්
  • BS EN 12209 කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කරන ලදී
  • හතරැස් හෝ අරය ලබා ගත හැකි Forend සහ පහර තහඩුව
  • මිලිමීටර් 38 මධ්‍යස්ථානවල බෝල්ට් හරහා ගෘහ භාණ්ඩ සහ එස්කට්චියන් පිළිගැනීමට සිදුරු කර ඇත

නාමාවලිය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL
AB - DLA0055RLABDLA0055RLAB
AB - DLA0055RLABDLA0055RLAB
Rs 8,560.00/ea
Rs 0.00
Rs 8,560.00/ea Rs 0.00
EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL
SSS - DLA0055RL/SSSDLA0055RL/SSS
SSS - DLA0055RL/SSSDLA0055RL/SSS
Rs 6,820.00/ea
Rs 0.00
Rs 6,820.00/ea Rs 0.00
EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL
SSS/316 - DLA0055RL/316/SSSDLA0055RL/316/SSS
SSS/316 - DLA0055RL/316/SSSDLA0055RL/316/SSS
Rs 9,900.01/ea
Rs 0.00
Rs 9,900.01/ea Rs 0.00
EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL
BL/PVD - DLA0055RL/BL/PVDDLA0055RL/BL/PVD
BL/PVD - DLA0055RL/BL/PVDDLA0055RL/BL/PVD
Rs 10,300.00/ea
Rs 0.00
Rs 10,300.00/ea Rs 0.00
EuroArt රෝලර් බෝල්ට් Dead Lock Body - DLA0055RL
PB/PVD - DLA0055RL/PB/PVDDLA0055RL/PB/PVD
PB/PVD - DLA0055RL/PB/PVDDLA0055RL/PB/PVD
Rs 8,660.00/ea
Rs 0.00
Rs 8,660.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700