නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

හෙට්ටිච් සාමාන්‍ය රේල් පීලි

හෙට්ටිච් සාමාන්‍ය රේල් පීලි

නිතිපතා මිල Rs 2,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HT 920923900 - Hettich අඟල් 18 සාමාන්‍ය රේල් පීලි - වානේ

HT 919331900 - Hettich අඟල් 20 සාමාන්‍ය රේල් පීලි - වානේ

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න