නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322

Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322

නිතිපතා මිල Rs 13,950.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,950.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HT 924322500 - Hettich Quodro 400mm අඟල් 16 කොටස දිගුව මෘදු වසා දැමීම

HT 924322600 - Hettich Quodro 450mm 18inch Part Extension Soft Closing

HT 924322700 - Hettich Quodro 500mm අඟල් 20 කොටස දිගුව මෘදු වසා දැමීම

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322
16"HT924322500
16"HT924322500
Rs 12,400.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 12,400.00/ea Rs 0.00
Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322
18"HT924322600
18"HT924322600
Rs 13,950.00/ea
Rs 0.00
Rs 13,950.00/ea Rs 0.00
Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322
20"HT924322700
20"HT924322700
Rs 15,500.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 15,500.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700