නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322

Hettich QUADRO RAILINGS - 2 - HT924322

නිතිපතා මිල Rs 6,700.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,700.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HT 924322500 - Hettich Quodro 400mm අඟල් 16 කොටස දිගුව මෘදු වසා දැමීම

HT 924322600 - Hettich Quodro 450mm 18inch Part Extension Soft Closing

HT 924322700 - Hettich Quodro 500mm අඟල් 20 කොටස දිගුව මෘදු වසා දැමීම

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න