නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich QUADRO RAILINGS -1

Hettich QUADRO RAILINGS -1

නිතිපතා මිල Rs 13,060.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,060.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HT 911301303+403 - Hettich Quodro 350mm 14inch Soft Closing Railing

HT 909910802+11002 - Hettich Quodro 400mm 16inch Soft Closing Railing

HT 909912402+502 - Hettich Quodro 450mm අඟල් 18 Soft Closing Railing

HT 911805802+902 - Hettich Quodro 500mm අඟල් 20 Soft Closing Railing

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න