නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Quadro Railing සඳහා Hettich කප්ලිං උස ගැලපුම, වම් සහ දකුණු පැත්ත, ප්ලාස්ටික් කළු වර්ණය - HT7580

Quadro Railing සඳහා Hettich කප්ලිං උස ගැලපුම, වම් සහ දකුණු පැත්ත, ප්ලාස්ටික් කළු වර්ණය - HT7580

නිතිපතා මිල Rs 420.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 420.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
පැත්ත

HT 75806 L - Hettich වම් පැත්තේ Quadro Coupling (කළු වර්ණය)

HT 75807 R - Hettich Right Side Quadro Coupling (කළු වර්ණය)

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න