නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

EuroArt Pull Handles - PHS13

EuroArt Pull Handles - PHS13

නිතිපතා මිල Rs 26,130.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 26,130.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

Allure Pull හසුරුව

Ref. අංක ප්‍රමාණය(Ax Bx C x H)

  • PHS1321 : 25 x 13 x 300 x 50mm
  • PHS1331 : 30 x 15 x 600 x 60mm
  • PHS1342 : 40 x 20 x 600 x 70mm

  • PVD කළු
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න