නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Polypropylene Bar Rimmer 3 Tier - BSS

Polypropylene Bar Rimmer 3 Tier - BSS

නිතිපතා මිල Rs 4,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

A cocktail rimmer is a necessary piece of barware for serving Margaritas, Martinis, and Bloody Marys. This three-tiered cocktail glass rimmer folds out for the perfect Margarita station with trays for rimming salt, rimming sugar, and lime juice. The large, clearly labeled trays hold up to six-inch wide glasses.

The lime juice tray contains a sponge for applying juice to the edge of your glass. Just fold up this glass rimmer kit when not in use to save space on your counter or bar back. Get this for your Cinco De Mayo parties, Taco Tuesdays, tiki parties, or anytime.

 

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Polypropylene Bar Rimmer 3 Tier - BSS
Polypropylene Bar Rimmer 3 Tier - BSSBSS
Polypropylene Bar Rimmer 3 Tier - BSSBSS
Rs 4,800.00/ea
Rs 0.00
Rs 4,800.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700