නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 128mm,160mm, සින්ක් රිදී සැටින් සහ පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2668

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 128mm,160mm, සින්ක් රිදී සැටින් සහ පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2668

නිතිපතා මිල Rs 690.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 690.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Size

Pag කැබිනට් හසුරුව, 128mm, Sliver Stain Finish - P2668.128SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, 128mm, පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2668.128AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, 160mm, පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2668.160AB

Pag කැබිනට් හසුරුව, 160mm, Sliver Stain Finish - P2668.160SS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න