නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Opk Sliding Door System - 70Kg පැකේජය A1

Opk Sliding Door System - 70Kg පැකේජය A1

නිතිපතා මිල Rs 86,040.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 86,040.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

විකල්ප 01

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
OPKCJ12206A.B Opk 70Kg රෝලර් කට්ටලය
01
OPKXJA073BJ  Opk 70Kg Up Track Rail 3 මීටර 01
OPKXJA074BJ Opk 70Kg Bottom Track Rail 3 මීටර 01


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Opk Sliding Door System - 70Kg පැකේජය A1
Opk Sliding Door System - 70Kg පැකේජය A170Kg Package A1
Opk Sliding Door System - 70Kg පැකේජය A170Kg Package A1
Rs 86,040.00/ea
Rs 0.00
Rs 86,040.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700