නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Opk Sliding Door System - 300Kg පැකේජය A1

Opk Sliding Door System - 300Kg පැකේජය A1

නිතිපතා මිල Rs 134,660.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 134,660.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

විකල්ප 01

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
OPKCN12214B  Opk 300Kg ස්ලයිඩින් දොර රෝලර් කට්ටලය
01
OPKXNA043.3 
Opk 300Kg Uptrack Rail අඩි 9 අඟල් 10
01
T-GUIDESS සැ.යු.- Sliding Door Heavy Duty T-Guide SS Finish
01
OPKTN092A  Opk Sliding 300Kg Top & Side Mount Bracket
06
බුලට්ස් හෙවි ඩියුටි කුඩා උණ්ඩය 01


සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න