නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Opk 200Kg Folding Door System Set

Opk 200Kg Folding Door System Set

නිතිපතා මිල Rs 68,110.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 68,110.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Opk 200Kg Folding Door System Set - 01

විකල්ප 01

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
CN12224A Opk 200Kg එල්ලෙන ෆෝල්ඩින් රෝලර් කට්ටලය 01
XJA124.300  Opk 200Kg එල්ලෙන Folding Up Track Rail (අඩි 13)
01No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Opk 200Kg Folding Door System Set
විකල්ප 01 (අඩි 13 ඉහළට)200Kg Folding Door Set - 1
විකල්ප 01 (අඩි 13 ඉහළට)200Kg Folding Door Set - 1
Rs 68,110.00/ea
Rs 0.00
Rs 68,110.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700