නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox Mortice Straight Line on Plate Handle MAB/MSN - AKVSSMD4774MSN/AKVSSMD4775MAB

AarkayVox Mortice Straight Line on Plate Handle MAB/MSN - AKVSSMD4774MSN/AKVSSMD4775MAB

නිතිපතා මිල Rs 5,330.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,330.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
FINISH

මිල හසුරුව සඳහා පමණි! අගුළු සිරුර සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කළ යුතුය.

තහඩු හසුරුව මත මෝටිස් සරල රේඛාව

MAB - AKVSSMD4775MAB

MSN - AKVSSMD4774MSN

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න