නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි

යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි

නිතිපතා මිල Rs 7,610.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,610.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

Y28P3.35 - YALE 35MM SS මෝටිස් ලොක් බොඩි පමණක් (ML 02) -එක් එක්

Y38P3SS - YALE 60MM SS අවසන් මෝටිස් ලොක් බොඩි පමණි -එක් එක්

Y38P4SS - YALE 60MM SS මෝටිස් ඩෙඩ් ලොක් අගුලක් නොමැතිව අගුලු දැමීමේ සිරුර පමණක් -එක් එක්

Y38PASS - YALE 60MM SS පැනික් පිටවීමේ මෝටිස් ලොක් බොඩි - කළු

Y38PRBRCSS - රෝලර් කැච් ලොක් බොඩි සහිත යේල් 60MM SS මෝටිස්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි
Y 28P3.35Y28P3.35
Y 28P3.35Y28P3.35
Rs 7,610.00/ea
Rs 0.00
Rs 7,610.00/ea Rs 0.00
යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි
Y 38P3 SSY38P3SS
Y 38P3 SSY38P3SS
Rs 7,300.00/ea
Rs 0.00
Rs 7,300.00/ea Rs 0.00
යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි
Y 38P4 SSY38P4SS
Y 38P4 SSY38P4SS
Rs 4,790.00/ea
Rs 0.00
Rs 4,790.00/ea Rs 0.00
යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි
Y 38PA SSY38PASS
Y 38PA SSY38PASS
Rs 7,579.99/ea
Rs 0.00
Rs 7,579.99/ea Rs 0.00
යේල් මෝටිස් ලොක් බොඩි, මල නොබැඳෙන වානේ - වයි
Y 38PRB RC SSY38PRBRCSS
Y 38PRB RC SSY38PRBRCSS
Rs 6,650.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 6,650.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700