නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369

AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369

නිතිපතා මිල Rs 21,780.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 21,780.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

මිල හසුරුව සඳහා පමණි
ලොක් බොඩි සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කිරීමට

මෝටිස් බැසිල් රෝස ලීවර හසුරුව - AKV SS MD369

AKV SS MD3690+MD4777 - රෝස් CR මත පිත්තල මෝටිස් බැසිල් (PC2 70mm) 250mm

AKV SS MD3691+MD4778 - රෝස් CR මත පිත්තල මෝටිස් බැසිල් (PC2 70mm) 250mm

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න