නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369

AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369

නිතිපතා මිල Rs 21,780.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 21,780.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

මිල හසුරුව සඳහා පමණි
ලොක් බොඩි සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කිරීමට

මෝටිස් බැසිල් රෝස ලීවර හසුරුව - AKV SS MD369

AKV SS MD3690+MD4777 - රෝස් CR මත පිත්තල මෝටිස් බැසිල් (PC2 70mm) 250mm

AKV SS MD3691+MD4778 - රෝස් CR මත පිත්තල මෝටිස් බැසිල් (PC2 70mm) 250mm

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369
SS - AKV SS MD3690+MD4777AKVSSMD3690+MD4777
SS - AKV SS MD3690+MD4777AKVSSMD3690+MD4777
Rs 21,780.00/ea
Rs 0.00
Rs 21,780.00/ea Rs 0.00
AarkayVox Mortice Basil on Rose Lever Handle - AKVSSMD369
AB - AKV SS MD3691+MD4778AKVSSMD3691+MD4778
AB - AKV SS MD3691+MD4778AKVSSMD3691+MD4778
Rs 21,780.00/ea
Rs 0.00
Rs 21,780.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700