නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

Mcoco Wall Mounted Fold Down Ironing Board , (40"X12") බැගින් - 33.35.30400300

Mcoco Wall Mounted Fold Down Ironing Board , (40"X12") බැගින් - 33.35.30400300

නිතිපතා මිල Rs 40,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 40,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
අයිතම කේතය - 33.35.30400300

ප්‍රමාණය - අඟල් 40 X අඟල් 12

වර්ගය - වෝල් මවුන්ට් ෆෝල්ඩ් ඩවුන්
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න