නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Ss304 Kitchen Mixer Faucet Brushed Nickel 45x84cm Each - YT-5508MSS

Mcoco Ss304 Kitchen Mixer Faucet Brushed Nickel 45x84cm Each - YT-5508MSS

නිතිපතා මිල Rs 16,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 16,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Upgrade your kitchen with the Mcoco SS304 Kitchen Mixer Faucet in Brushed Nickel – a perfect blend of style and functionality. Explore this elegant 45x84cm faucet to enhance your culinary space today!
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mcoco Ss304 Kitchen Mixer Faucet Brushed Nickel 45x84cm Each - YT-5508MSS
Mcoco Ss304 Kitchen Mixer Faucet Brushed Nickel 45x84cm Each - YT-5508MSSYT-5508MSS
Mcoco Ss304 Kitchen Mixer Faucet Brushed Nickel 45x84cm Each - YT-5508MSSYT-5508MSS
Rs 16,500.00/ea
Rs 0.00
Rs 16,500.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700