නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x450x200mm Black Colour - 6845BLK

Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x450x200mm Black Colour - 6845BLK

නිතිපතා මිල Rs 48,830.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 48,830.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Introducing the Mcoco Sink! Combining style with convenience, this single-bowl sink is ideal for the kitchen. With a 680 x 450 x 200mm dimension, the black color provides a sophisticated and stylish finish. Enjoy the ease of installation and the sleek look of this single-bowl sink.

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x450x200mm Black Colour - 6845BLK
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x450x200mm Black Colour - 6845BLK6845BLK
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x450x200mm Black Colour - 6845BLK6845BLK
Rs 48,830.00/ea
Rs 0.00
Rs 48,830.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700