නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x430x200mm Black Colour - 6843BLK

Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x430x200mm Black Colour - 6843BLK

නිතිපතා මිල Rs 45,720.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 45,720.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Our Mcoco Sink Square Single Bowl is a modern addition to your kitchen space. This 680x430x200mm sink bowl is designed with a single bowl and is available in black color. A sleek and modern choice, this sink is sure to add a professional touch to your kitchen.

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x430x200mm Black Colour - 6843BLK
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x430x200mm Black Colour - 6843BLK6843BLK
Mcoco Sink Square Single Bowl Dimension 680x430x200mm Black Colour - 6843BLK6843BLK
Rs 45,720.00/ea
Rs 0.00
Rs 45,720.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700