නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Kitchen Cutlery Tray, Size 390x485x60mm & 540x485x60mm, PVC Plastic Matt Gray.

Mcoco Kitchen Cutlery Tray, Size 390x485x60mm & 540x485x60mm, PVC Plastic Matt Gray.

නිතිපතා මිල Rs 4,330.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,330.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

MCOCO PVC කට්ලරි තැටිය

C450K - 390 X485X60MM

C600K - 540 X485 X60MM


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න