නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Plastic Glides - MP

Mcoco Plastic Glides - MP

නිතිපතා මිල Rs 20.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 20.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

MCOCO PLASTIC GLIDES,

DIA:16MM / 20MM / 30MM   - PCS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Mcoco Plastic Glides - MP
16MMMP16
16MMMP16
Rs 20.01/ea
Rs 0.00
Rs 20.01/ea Rs 0.00
Mcoco Plastic Glides - MP
20MMMP20
20MMMP20
Rs 30.00/ea
Rs 0.00
Rs 30.00/ea Rs 0.00
Mcoco Plastic Glides - MP
30MMMP30
30MMMP30
Rs 40.00/ea
Rs 0.00
Rs 40.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700