නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

MCOCO - MDF board, Super Matt 1220X2745X 18mm - MS260F

MCOCO - MDF board, Super Matt 1220X2745X 18mm - MS260F

නිතිපතා මිල Rs 25,100.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 25,100.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Upgrade your interior with our MCOCO Super Matt MDF board, measuring 1220x2745mm and 18mm thick. Elevate your design with a sleek, modern finish for various applications. Create stunning furniture and decor pieces with this high-quality, versatile material
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
MCOCO - MDF board, Super Matt 1220X2745X 18mm - MS260F
MCOCO - MDF board, Super Matt 1220X2745X 18mm - MS260FMS260F
MCOCO - MDF board, Super Matt 1220X2745X 18mm - MS260FMS260F
Rs 25,100.00/ea
Rs 0.00
Rs 25,100.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700