නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Mcoco Lever යතුරු සිදුරු සමඟ හසුරුවයි, Matt Satin Nickel & Glos Antique Brass Finish - BF74215

Mcoco Lever යතුරු සිදුරු සමඟ හසුරුවයි, Matt Satin Nickel & Glos Antique Brass Finish - BF74215

නිතිපතා මිල Rs 6,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

BF74215AB - යතුරු සිදුරු සහිත Mcoco Lever හසුරුව, ග්ලෝස් පෞරාණික පිත්තල නිමාව - යුගල

BF74215MSN - යතුරු සිදුරු සහිත Mcoco Lever හසුරුවයි, Matt Satin Nickel Finish - යුගල

මිල හසුරුව සඳහා පමණි.
අගුළු සිරුර සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කළ යුතුය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න