නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco ද්විත්ව බිත්ති පහත් ලාච්චුව, දිග 500mm, තද අළු නිමාව - S80L.500

Mcoco ද්විත්ව බිත්ති පහත් ලාච්චුව, දිග 500mm, තද අළු නිමාව - S80L.500

නිතිපතා මිල Rs 9,500.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 9,500.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

S80L

ද්විත්ව බිත්ති ලාච්චුව (අඩු ලාච්චුව)

පැටවීමේ ධාරිතාව 35Kg
දිග 500 මි.මී
ලාච්චු පැතිවල උස 81 මි.මී
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න