නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

MCOCO ABS Edge Banding, Super matt 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ251

MCOCO ABS Edge Banding, Super matt 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ251

නිතිපතා මිල Rs 11,930.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 11,930.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Enhance your furniture with MCOCO ABS Edge Banding in Super Matt finish. Measuring 1.0X22mm and spanning 100 meters per roll, achieve a sleek, modern look while ensuring durability. Upgrade your design effortlessly with this high-quality edge banding solution.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
MCOCO ABS Edge Banding, Super matt 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ251
MCOCO ABS Edge Banding, Super matt 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ251EJ251
MCOCO ABS Edge Banding, Super matt 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ251EJ251
Rs 11,930.00/ea
Rs 0.00
Rs 11,930.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700