නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco 14inch Non-Soft Close Ball Bearing Drawer Slide (45x350mm) Pair - XNA2614.14

Mcoco 14inch Non-Soft Close Ball Bearing Drawer Slide (45x350mm) Pair - XNA2614.14

නිතිපතා මිල Rs 1,980.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,980.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • Length - 150-900mm (10''-24")
  • Loading Capacity: 45Kg/18"
  • Life Span: 50,000 times
  • Finish: Clear zinc plating/Black E-coating 
  • Thickness: 1.2/1.2/1.5mm
  • Packing: 15 pairs/carton(no screws)

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mcoco 14inch Non-Soft Close Ball Bearing Drawer Slide (45x350mm) Pair - XNA2614.14
Mcoco 14inch Non-Soft Close Ball Bearing Drawer Slide (45x350mm) Pair - XNA2614.14XNA2614.14
Mcoco 14inch Non-Soft Close Ball Bearing Drawer Slide (45x350mm) Pair - XNA2614.14XNA2614.14
Rs 1,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,980.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700