නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mastwer 12 Hole Shallow Baking Pan - KCMCCB29

Mastwer 12 Hole Shallow Baking Pan - KCMCCB29

නිතිපතා මිල Rs 5,140.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,140.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Perfect for baking homemade mince pies, jam tarts,canapés, and little Yorkshire puddings. Create the crispy and crumbly pastry cases that you’ve always wanted, with perforated holes within each of the individual bases to ensure that every single one of your pastry cases is crusty and crisp. Let’s banish the soggy bottom forever! A revolutionary new take on our award-winning MasterClass bakeware that creates the perfect crispy crust. Carefully selected, the Crusty Bake range in MasterClass includes key items for baking and cooking anything dough and pastry related.Cook with confidence using kitchen tools and equipment that are perfect for the aspiring chef. A true MasterClass.

 

Dimensions 320 × 240 mm
Brand MASTERCLASS
Dishwasher Safe No
Material Aluminum, Non-Stick

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mastwer 12 Hole Shallow Baking Pan - KCMCCB29
Mastwer 12 Hole Shallow Baking Pan - KCMCCB29KCMCCB29
Mastwer 12 Hole Shallow Baking Pan - KCMCCB29KCMCCB29
Rs 5,140.00/ea
Rs 0.00
Rs 5,140.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700