නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Oro & Oro Main Door Pull Handle , ප්‍රමාණය අඟල් 19.5 , MSN,BLK,MAB සහ TIT Finish (එක් එක්) - OROSS8024

Oro & Oro Main Door Pull Handle , ප්‍රමාණය අඟල් 19.5 , MSN,BLK,MAB සහ TIT Finish (එක් එක්) - OROSS8024

නිතිපතා මිල Rs 34,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 34,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

ORO SS 8024 BLK - කළු

ORO SS 8024 - කළු සහ MSN

ORO SS 8024 MAB - MAB

ORO SS 8024 MSN - MSN

ORO SS 8024 - ටයිටේනියම් සහ MSN

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න