නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Lutetia පැතිකඩ හැසිරවීම J වර්ගය, උස 28mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT913375600

Hettich Lutetia පැතිකඩ හැසිරවීම J වර්ගය, උස 28mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT913375600

නිතිපතා මිල Rs 13,710.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,710.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT913375600 - Hettich 28mm ඇලුමිනියම් Lutetia J පැතිකඩ 3000mm

Hettich 11122 - L 3000 - Lutetia - එක් එක්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න