නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Rectangular Marble Cheese and Pickle Board - ARTSERVMRB

KitchenCraft Rectangular Marble Cheese and Pickle Board - ARTSERVMRB

නිතිපතා මිල Rs 14,750.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 14,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

When you’ve curated the perfect cheese board, it’s natural to want to present it with pride… and plenty of pizzazz. Present your wheels, blocks, and truckles on Artesà’s luxurious marble cheese board and you’ll make it the centre of everyone’s attention.

This rectangular serving platter’s combination of beautiful white marble, and luxurious brass-colored embellishments make it an exquisite choice when you’re entertaining.

Line up a selection of different varieties: Stilton, Red Leicester, Brie, Camembert. Maybe even a little pickled chutney. Because marble’s naturally so cool, it’ll help keep your choices – hard, soft or crumbly – from melting at the table. So, you and your diners can take time to really enjoy each cheese!


Features & Benefits

  •  Measures 40 x 15.5 cm (15½” x 6″)
  •  Certified food safe
  •  Makes an amazing gift
  •  Exquisitely finished with brass ‘Cheese & Pickles’ wording

 

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Rectangular Marble Cheese and Pickle Board - ARTSERVMRB
KitchenCraft Rectangular Marble Cheese and Pickle Board - ARTSERVMRBARTSERVMRB
KitchenCraft Rectangular Marble Cheese and Pickle Board - ARTSERVMRBARTSERVMRB
Rs 14,750.00/ea
Rs 0.00
Rs 14,750.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700